Overene je systém, ktorý Vám ušetrí čas a peniaze.
Žiadne fiktívne ponuky/dopyty ale reálny a preverený tovar v sklade.

Reálny tovar v skutočnom sklade

Iba overený tovar.

Reálny tovar spoznáte podľa toho, že sa ho môžete dotknúť. Virtuálny tovar sa uchopiť nedá.

"Ochutnajte vzorku cukru - musí byť sladký. Ak nie je, potom je to s najväčšou pravdepodobnosťou soľ..."

Reálny tovar teda nespoznáte podľa toho, že ho vidíte na obrázku. Existenciu tovaru je potrebné spoľahlivo overiť.

Viete, čo je OVERENE?

OVERENE JE KEĎ...

Predávajúci, ktorý ponúka tovar, ho reálne aj vlastní a kupujúci, ktorý chce tovar kúpiť, má nato reálne peniaze.

"Nie je dôležité uskutočniť obchod jeden krát, ale budovať vzájomnú dôveru medzi obchodnými partnermi."

Odmena za vzájomnú dôveru je dlhodobý obchod.

Máte svojich obchodných partnerov overených?....

Aplikácia OVERENE

Inovatívnosť

Kontrola tovaru pomocou aplikácie v smartfóne. Že je to nemožné?

"Niektoré veci sú na prvý pohľad nemožné. Potom, keď im pozriete "na zúbky", sa stávajú reálnejšími."

Výsledný efekt má byť obchod. Ak sú k tomu použité prostriedky, ktoré tento obchod vedia uľahčiť, potom sú obe strany obchodu spokojnejšie a cítia sa bezpečnejšie.

INVESTOR má peniaze!

Vieme, ako ich zveľadiť.

Všetky je ale potrebné prepočítať. Starostlivo a presne.

"Dobré počty robia dobrých priateľov ... Nedajte na náhodu! Vopred si spočítajte výhodnosť Vašej investície."

Vaše doterajšie invesície boli určite výhodné. No existuje jedna možnosť, ktorá môže byť ešte výhodnejšia.

Ako často uzatvárate KONTRAKT?

Raz za rok?

Kontrakt vyjadruje vôľu dvoch alebo viacerých strán zúčastniť sa spoločného obchodného prípadu.

"Možnosť vedieť vytvoriť kompromisy tak, aby boli všetky strany spokojné, je predpokladom pravidelného obchodu."

Vaše úsilie nemusí vyjsť nazmar za predpokladu, že sa spojíte s odborníkmi.

Kupujete Predávate

SPROSTREDKOVATEĽ

Nedarí sa?

Sprostredkovateľ to na trhu nemá ľahké. Bavíme sa však o reálnom sprostredkovateľovi.

"Reálny sprostredkovateľ sa dokáže sprostredkovaním uživiť. Obchod častokrát padá na tom, že sprostredkovateľ nemá informácie overené."

Pri sprostredkovaní obchodu platia pravidlá. Ak všetci tieto pravidlá dodržiavajú, nie je čo riešiť ...

Cesty sa nestretávajú?

DOPYT vs PONUKA

Niektorí hovoria: "Tovaru je dostatok, ale kupujúcich je málo."

Iní hovoria: "Kupujúcich je veľa, ale tovaru je málo"

My hovoríme: "Skutočných kupujúcich je presne toľko, ako skutočných predávajúcich"

Ako to teda je?

 

KUPUJÚCI

Kupovať komodity je možné len, ak skutočne existujú. Reálny tovar v sklade, doklady, certifikáty...

PREDAVAJÚCI

Predaj komodít je zložitý proces. Skúste predávať iným spôsobom, ktorý je preverený...

INVESTOR

Investor v systéme overene môže byť každý, kto sa zúčastní obchodu a vloží svoje prostriedky...

SPROSTREDKOVATEĽ

Sprostredkovateľ je dôležitou súčasťou obchodných prípadov a je chránený zmluvami...

DOPRAVCA

Dopravné kapacity, preprava na objednávku a prevoz tovaru - komodít na základe objednávky...

​Neburzový obchodný komoditný systém OVERENE

Je zameraný na umožňovanie a realizovanie medzinárodného obchodu s komoditami online. Ak predávate, kupujete, prepravujete komodity, investujete alebo sprostredkúvate obchody s komoditami, potom ste na správnom mieste. Súčasťou komoditného systému OVERENE sú nástroje, pre každú skupinu ľudí, ktorá sa obchodu zúčastňujú.

Medzinárodného obchodu s komoditami sa zúčastňujú aj ďalšie skupiny a organizácie, ktoré tento obchod výrazne ovplyvňujú. Preto je tu priestor pre široké možnosti spolupráce s poisťovňami, bankami, firmami na vymáhanie pohľadávok, zriaďovanie elektronického podpisu, firmami, ktoré kontrolujú kvalitu tovaru, colná správa a iné organizácie, ktoré sa podieľajú na jednotlivých operáciách v medzinárodnom obchode. Je teda priestor aj pre odborníkov, ktorí sa vyznajú v konkrétnych druhoch tovaru.

Tip: Aplikácia na preverenie tovaru v sklade predávajúceho

App OvereneO systémeAplikácia OVERENE Ako to funguje?