Overene je systém, ktorý Vám ušetrí čas a peniaze.
Žiadne fiktívne ponuky/dopyty ale reálny a preverený tovar v sklade.

Aká je výška provízie pre Sprostredkovateľa?

Aká je výška provízie? Kedy dostane sprostredkovateľ províziu? Výška provízie za sprostredkovanie?

Provízia pre Sprostredkovateľa bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške, ktorú stanovuje tabuľka, ktorá je súčasťou zmluvy. Výška celkovej provízie sa môže meniť, platí však, že Sprostredkovateľovi prináleží ¼ (slovom jedna štvrtina) z celkovej provízie, ktorú dostane Poskytovateľ, ak Sprostredkovateľ splní podmienky pre získanie provízie.

Nárok na odmenu

Pre získanie provízie v hodnote ¼ (jednej štvrtiny) z celkovej provízie je potrebné aby Sprostredkovateľ mal dobu spolupráce s Poskytovateľom uzatvorenú na dobu jedného roku. Ak má túto spoluprácu uzatvorenú na kratšiu dobu, potom dostáva províziu podľa tabuľky, ktorá je súčasťou zmluvy.

Odplata za činnosť Sprostredkovateľa pri sprostredkovaní poskytnutia finančnej čiastky od Investora

Provízia pre Sprostredkovateľa poskytnutia finančnej čiastky od Investora bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 10% z úroku, ktorý bude vyplatený Investorovi. Provízia pre Sprostredkovateľa poskytnutia finančnej čiastky od Investora bude vyplatená v čase, kedy bude vyplatený úrok pre Investora.<│Zobraziť všetky otázky

Často kladené otázky SPROSTREDKOVATEĽ

Aká je výška provízie pre Sprostredkovateľa?Ako rýchlo prebehne obchod?
Akým spôsobom je tovar poistený?Často kladené otázky
Kde nájdem zmluvy do systému?Kde sa zadávajú ponuky a kde sa zobrazia?
Kedy dostanem províziu za sprostredkovanie obchoduKto ručí za kvalitu tovaru?
Som sprostredkovateľ, neobídete ma?Sprostredkoval som obchod ale kupujúci nezaplatil