Overene je systém, ktorý Vám ušetrí čas a peniaze.
Žiadne fiktívne ponuky/dopyty ale reálny a preverený tovar v sklade.

Cenník

BASIC
70 €

Platnosť služieb sú 
3 mesiace

PLUS
130 €

Platnosť služieb je
6 mesiacov

EXTRA
--190 € (akcia!)--

Platnosť služieb je
( 9 ) 12 mesiacov

PROFI
250 €

Platnosť služieb je
12 mesiacov

SPECIAL
270 € +

Platnosť služieb je
12 mesiacov +

Základne služby OVERENE

DRUH SLUŽBY BASIC PLUS EXTRA PROFI SPECIAL
Doba spolupráce 3 mesiace 6 mesiacov ( 9 ) 12 mesiacov 12 mesiacov 12 mesiacov +
Možnosť editácie vlastnej požiadavky
Prezeranie všetkých požiadaviek
Odpoveď na vlastnú požiadavku
Mobilná aplikácia a služby
* Fyzické preverenie skladu pre predávajúceho
Vytváranie dokumentov online (pripravujeme)
Prístup k šablóne dokumentov (pripravujeme)
E-mail servis (pripravujeme)
SMS servis (pripravujeme)
Dokumenty bez loga overene (pripravujeme)
* Výber laboratória na analýzu vzoriek tovaru
Aukčná miestnosť (pripravujeme)
Podpora (Pon - Pia od 8:00 - 18:00)

*** CENA 70 € 130 € ** 190 € 250 € 270 €
Zmena služby na vyššiu úroveň = doplatok - 60 € 60 € 60 € 20 €+

Doplnkové služby (individuálna kalkulácia)
Privolanie odborníka V prípade potreby odbornej konzultácie odborníka pre konkrétnu požadovanú oblasť nás kontaktujte. (Napr.: Technické normy, ochrana životného prostredia, špeciálny režim niektorých komodít a pod.)
Posúdenie obchodného prípadu

V prípade potreby posúdenie reálnosti a uskutočniteľnosti obchodného prípadu nás kontaktujte za účelom vytvorenia cenovej ponuky.

Preverenie dokumentov k tovaru V prípade potreby kontroly dokumentov k tovaru nás kontaktujte za účelom vytvorenia cenovej ponuky.
Koordinácia obchodu V prípade potreby koordinovania obchodu (logistika, dodacie podmienky, platobné podmienky...) nás kontaktujte za účelom vytvorenia cenovej ponuky.
Preverenie tovaru v sklade dodávateľa V prípade potreby preverenia skladu a vloženia viacerých položiek tovaru naraz na stránku overene.com/sklad nás kontaktujte za účelom vytvorenia cenovej ponuky.

 

* Služby, ktoré vyžadujú špeciálnu aktivitu zo strany poskytovateľa, ako napr. fyzické preverenie skladu pre predávajúceho alebo Výber laboratória na analýzu vzoriek tovaru obsahujú v cene za balík služieb len fyzický výkon pracovníka poskytovateľa (alebo ním poverenej osoby) na konkrétnom mieste (sklad používateľa, laboratórium, ...). Ostatné režijné náklady, ako napríklad cestovné či ubytovanie (pri potrebe dlhšieho pobytu na konkrétnom mieste) a iné cestovné náhrady v zmysle platnej legislatívy budú fakturované používateľovi nad rámec ceny za balík služieb, ktorý si používateľ objednal a zaplatil. Pre konkrétnu cenovú kalkuláciu takejto služby nás kontaktujte za účelom vytvorenia cenovej ponuky.

**  = AKCIA platná do 31.3.2015

*** Poskytovateľ nie je platcom DPH

Návrhy zmlúv nájdete vo svojom profile v zákazníckej zóne po registrácii.

tags: cenik, cenník, cennik, cena,