Overene je systém, ktorý Vám ušetrí čas a peniaze.
Žiadne fiktívne ponuky/dopyty ale reálny a preverený tovar v sklade.

Dopravca

Možnosti prepravy komodít pre zmluvných partnerov

Máte voľné prepravné kapacity. Denno denne si od Vás niekto žiada naceniť dopravu z bodu A do bodu B, ale vy len vytvárate ponuky pre „nejakých - nijakých“ záujemcov. Ráno volajú, že chcú dopravu dnes na obed – nereálne. Večer zase, že chcú dopravu na ráno – znovu nereálne. Alebo volajú s požiadavkou na 10 kamiónov denne, čo hneď pri telefonáte viete, že z toho nič nebude. Vás ale zaujíma to, kedy si niekto Vašu prepravu záväzne objedná a nie iba dá vytvoriť cenovú ponuku, či nie? Možno už používate systémy, ktoré vám prepravné možnosti dávajú, no čo tak získať ďalšiu možnosť?

Pre tento prípad sme pre Vás vytvorili systém, prostredníctvom ktorého objednávku, či nacenenie prepravy zadáva len ten, kto má na zaplatenie prepravy financie. Teda ten, kto sa Vás bude pýtať na dopravu prostredníctvom predajného komoditného systému overene už je pripravený na prepravu. Potrebuje „už len“ Vás Vašu spoločnosť – Vaše vozidlo a Vášho šoféra. Samozrejme, že za reálnych podmienok a za predpokladu rozumných prepravný kapacít.

Výhody

Toto nie je portál určený pre inzerciu, ale pre nákup a predaj komodít a objednanie dopravy. Máte možnosť stať sa spoľahlivým dopravcom.

Vaše ponúknuté prepravné kapacity budú zaslané jedine odberateľovi Vašich služieb – dodávateľovi, ktorý má tovar na sklade, obchodnej, distribučnej, alebo nákupnej spoločnosti, ktorá je pripravená objednať dopravu od Vás.

  • Garancia zaplatenia za Vaše služby
  • Online objednanie Vašej prepravy
  • Partneri preverení obchody skutočné
  • Pravdepodobnosť dlhodobých zákazok
  • Overenie objednávateľa prepravy nákladu
  • SMS hlásenie potreby previezť tovar
  • Dlhodobá spolupráca na základe zmlúv
  • Konkurenčná výhoda silného partnerstva

Chcem ponúknuť prepravné kapacity:

Ako to funguje? Registrovať