Overene je systém, ktorý Vám ušetrí čas a peniaze.
Žiadne fiktívne ponuky/dopyty ale reálny a preverený tovar v sklade.

Možnosti výpočtu zisku

Investíciou do komodít získavate nové možnosti výnosov

Táto kalkulačka Vám umožní vypočítať možnosť zisku (výnos) pri jednorázovom vklade na určité obdobie

Kalkulačka pre výpočet zisku pri jednorazovom vklade.

Minimálny jednorazový vklad pre jednu samostatnú investíciu je 500 € s dobou úročenia 6, 9 alebo 12 mesiacov. horná výška jednorazového vkladu nieje limitovaná. Výšku ďalšieho ľubovoľného vkladu je možné meniť pri zachovaní minimálnej hodnoty 500 €. Kalkulačka vypočíta celkový vklad počas doby úročenia, ako aj úroky na základe stanovenej úrokovej sadzby, teda celkový výnos z konkrétnej investície.

Táto kalkulačka Vám umožní vypočítať možnosť zisku (výnos) pri pravidelnom vklade na určité obdobie.

Kalkulačka pre výpočet zisku pri opakovaných vkladoch.

Minimálny pravidelný mesačný vklad je 500 € s dobou úročenia 6, 9 alebo 12 mesiacov. Výšku mesačného vkladu je možné meniť pri zachovaní minimálnej hodnoty 500 €. Kalkulačka vypočíta celkový vklad počas doby úročenia, ako aj úroky na základe stanovenej úrokovej sadzby, teda celkový výnos z konkrétnej investície.

 

Presnú kalkulácia a všetky možnosti budú zakotvené v zmluvách. Iné možnosti investícií sú možné po dohode.

Možnosti investovania @ Chcem investovať do komodít