Overene je systém, ktorý Vám ušetrí čas a peniaze.
Žiadne fiktívne ponuky/dopyty ale reálny a preverený tovar v sklade.

O systéme

Neburzový obchodný komoditný systém OVERENE

Komoditný systém OVERENE je určený pre nákup a predaj komodít ONLINE. Je určený pre firmy - fyzické i právnické osoby, podnikateľov, sprostredkovateľov, dopravcov, investorov, bankárov, poisťovacie spoločnosti, kontrolné, laboratórne a certifikačné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú nákupom a predajom alebo manipuláciou s tovarom, či jeho spracovávaním, kontrolou (fyzicky uchopiteľných) komodít v rámci medzinárodného obchodu.

Diagram vzťahov systému OVERENE:


Komoditný systém OVERENE je nástroj užitočných aplikácií i riešení.

Systém OVERENE je určený pre podnikateľov.

Podnikatelia si vážia svoj čas Podnikatelia chcú predávať a ponúkať tovarlen overeným kupujúcim, ktorí majú na zakúpenie tovaru prostriedky Podnikatelia chcú nakupovať, či predávať tovar prostredníctvom overených obchodných partnerov
Podnikatelia chcú investovať do komodít alebo veľkoskladu, v takomto prípade to môže byť investičná príležitosť. Podnikatelia chcú získať zákazky na logistiku, dopravu - prepravu tovaru. Podnikatelia vedia sprostredkovať, alebo inak pomôcť obchodu aby sa reálne uskutočnil.
Podnikatelia chcú získať nových obchodných partnerov. Profesionálni podnikatelia nič nenechávajú na náhodu a riešia veci s odborníkmi. Podnikatelia chcú realizovať obchodné prípady efektívnejšie.

Výrobcovia majú možnosť ponúknutia tovaru na predaj inou formou (ako poznajú teraz). Po overení a odsúhlasení voľných kapacít ponúknu tovar na predaj. V predajnom systéme OVERENE nie je možné zverejniť množstvo neoverených ponúk, ako to býva na rôznych DOPYT/PONUKA a B2B inzertných portáloch atď, ktoré často neručia za to, odkiaľ táto ponuka, či dopyt pochádza. Na OVERENE sú zverejnené iba OVERENÉ PONUKY A DOPYTY!!!

Základným pilierom OVERENE je možnosť kombinácii viacerých subjektov, ktoré sú naviazané na obchod tak, aby sa obchod (aj zdanlivo neriešiteľný) dal vyriešiť v krátkom čase, na jednom mieste s právne podložiteľnými dokumentmi a s predpokladaným ziskom.

Ďalšou výhodou systému OVERENE je schopnosť na diaľku overiť prítomnosť tovaru (bez agenta), zaslať potvrdenie o tovare, jeho množstve, cene..., ďalej zaslať objednávku, podpísať dokumenty (elektronickým podpisom) i podpisom OVERENE (*pripravujeme).

Všetky zaslané dokumenty sú odosielané majiteľom tovaru, ktorý ho ponúka na predaj a na druhej strane je objednávka odosielaná tým, kto vie preukázať finančné prostriedky, ktoré sú overené z pohľadu banky.

Víziou systému OVERENE je komplexný súbor nástrojov a aplikácii určených pre medzinárodný obchod, ktoré umožnia nákup a predaj na jednom mieste za pomoci moderných technológii ako napríklad nákup a predaj prostredníctvom aplikácií v smartfónoch, alebo podobných osobných zariadeniach. Momentálne funguje App OVERENE, prostredníctvom ktorej viete zadať dopyt, ponuku a preveriť prítomnosť tovaru v sklade. Je pripravený virtuálny veľkosklad, kde budú dodávatelia umiestňovať skutočný tovar a pripravuje sa aukčný program pre náročných obchodníkov, ktorým tento program umožní pohodlnejšie výberové konanie svojich dodávateľov, alebo subdodávateľov. Na opačnej strane umožní aukcia možnosť výhodného predaja tovaru.

Systém OVERENE je určený pre každého, kto ocení šetrenie času, energie a chce obchodovať slušným, legálnym, a čestným spôsobom za predpokladu reálnych obchodných príležitostí.

Obchodovaním prostredníctvom neburzového obchodného komoditného systému OVERENE pri každom obchodnom prípade, zakúpením jeho licencie, alebo akoukoľvek finančnou operáciou prispievate na: NEZISKOVÚ ORGANIZÁCIU BLESSED FUND, o.s.

Výhody systému OVERENE Partneri systému OVERENE