Overene je systém, ktorý Vám ušetrí čas a peniaze.
Žiadne fiktívne ponuky/dopyty ale reálny a preverený tovar v sklade.

Preverenie skladu, tovaru a financií

Veľa ľudí sa zaoberá predajom a nákupom komodít. Ide o skutočných obchodníkov, ktorí obchodujú s väčším množstvom tovaru na dennej báze. Títo ľudia sa stretávajú s komunikačnými bariérami, hlavne keď ide o:

1. Dodanie tovaru z prevereného zdroja
2. Zaplatenie za tovar s istotou platby

Obchod by sa mal uskutočniť na základe týchto dvoch podmienok a veľkej dôvery, ktorú medzi sebou budujú kupujúci a predávajúci. Často sa stáva, že jedna alebo druhá strana si túto dôveru nestihnú vytvoriť. Predávajúci nemá tovar alebo kupujúci nemá peniaze na zaplatenie. Niekedy je to nezavinené, no inokedy ide jedna strana s úmyslom druhú stranu zavádzať.

Jednou z najčastejších príčin prečo sa obchod s komoditami neuskutoční je, že dvaja alebo viacerí ľudia si nerozumejú pri komunikácií alebo sa navzájom chtiac/nechtiach klamú.

 

Preverenie prítomnosti tovaru a preverenie finančného obnosu na zakúpenie tovaru sú teda potrebné!

*Cesty na tomto obrázku znamenajú často podobný osud ako majú dopyt a ponuka*

Ako teda pomáha obchodu systém OVERENE?

  • Len tí, ktorí dokážu preukázať že sú majiteľmi tovaru, môžu prostredníctvom systému OVERENE predávať tovar a súhlasia s jeho preverením.
  • Len tí, ktorí dokážu preukázať že majú peniaze na zakúpenie tovaru, môžu prostredníctvom systému OVERENE nakupovať tovar a súhlasia s ich preverením.

Čo sa kontroluje v sklade a ako sa kontroluje tovar?

Používateľ berie na vedomie možnosť preverenia skladu (v prípade ponuky), kde používateľ súhlasí so sprístupnením na kontrolu. Kontrola skladu môže byť realizované osobne spoločnosťou Komodity Online s.r.o. a/alebo externým spolupracovníkom, ktorý toto preverenie vykoná. O preverení skladu a/alebo dokladov bude používateľ informovaný písomnou formou. Preverenie skladu prebieha na mieste, ktoré Používateľ poskytol vo formulári a/alebo v mailovej komunikácii s Poskytovateľom. Kontrola skladu môže byť realizovaná vždy pred termínom dodávky tovaru a/alebo na základe objednávky od kupujúceho. Používateľ súhlasí s takýmto preverením.

Ako prebieha kontrola skladu? Spoločnosť Komodity Online s.r.o. vyšle na miesto skladu, kde je uložený tovar svojho spolupracovníka, ktorý prostredníctvom aplikácie a/alebo fotoaparátu (foto/videoprúd a pod.) odfotografuje tovar, ktorý je ponúknutý na predaj pre Kupujúcich.

Preverenie skladu prebieha na mieste, ktoré Používateľ poskytol vo formulári a/alebo v mailovej komunikácii s Poskytovateľom. Kontrola skladu môže byť realizovaná vždy pred termínom dodávky tovaru a/alebo na základe objednávky od kupujúceho. Používateľ súhlasí s takýmto preverením.

Ako sa kontrolujú financie?

Preverenie financií: Používateľ berie na vedomie možnosť preverenia financií (v prípade dopytu) a možnosť dodatočného preverenia finančných prostriedkov kontaktovaním pracovníka banky povereného podať informácie o klientovi (v prípade dopytu), kde používateľ súhlasí so sprístupnením na kontrolu.

Kontrola financií môže byť realizované jedine spoločnosťou Komodity Online s.r.o., ktorá na základe súhlasu používateľa toto preverenie vykoná. O preverení financií alebo dokladov bude používateľ informovaný písomnou formou. Preverenie financií prebieha v banke, ktorú Používateľ poskytol vo formulári a alebo v mailovej komunikácii s Poskytovateľom. Kontrola financií môže byť realizovaná vždy po zaslaní objednávky dopytu do systému OVERENE pomocou webového formuláru alebo App OVERENE a pred termínom dodávky tovaru a/alebo na základe akceptácie objednávky predávajúcim. Používateľ súhlasí s takýmto preverením.

Ako prebieha kontrola financií? Používateľ poskytne písomnú informáciu a vydokladuje finančné krytie. Možnosti vydokladovania: Výpis z bankového účtu / Prehlásenie o finančnej kredibilite spoločnosti / Potvrdenie banky o zostatku na účte/ BCL (potvrdenie banky o kredibilite klienta) a iné (podľa dohody). Spoločnosť Komodity Online s.r.o. preverí pravosť týchto poskytnutých údajov. Má právo telefonovať so zamestnancom banky, ktorý bol označený používateľom ako oprávnený poskytnúť informácie o finančnom zostatku a/alebo informácie o dostatočnom krytí rovnajúcom sa sume potrebnej na zakúpenie tovaru, ktorý chce Používateľ zakúpiť.

Kontrola skladu a kontrola financií Vás môžu posunúť v obchode s komoditami.

Registrácia kupujúci Registrácia predávajúci