Overene je systém, ktorý Vám ušetrí čas a peniaze.
Žiadne fiktívne ponuky/dopyty ale reálny a preverený tovar v sklade.

Procedúra obchodu

Procedúra - hlavná stránka

Všeobecný text

 

 

Čo je Procedúra obchodu?

Procedúra obchodu je súbor viacerých po sebe idúcich krokov, ktoré slúžia ako osnova k ľahšiemu uskutočňovaniu obchodných prípadov.

"Mnohí obchodníci" v úvodzovkách tieto kroky nielenže nepoznajú, ale navyše sa ich snažia pozmeniť podľa seba a tým sa stáva obchod chaotický:

Obchod má svoje zásady a ak sa dodržiavajú, potom sa uskutočňuje.

V následujúcich riadkoch sa dočítate v podobe príkladov z praxe čomu sa vyhýbať, aké procedúry Vás môžu ohroziť. Ako rozoznáte pravú ponuku od falošnej ("ľavej :)"). Aký krok by mal nasledovať, Ako sa poučiť z chýb iných atď.

*Príklady z praxe: Príkladov z praxe by sme vedeli uviesť snáď stovky. Takmer pri každom bode procedúry - vpravo sme uviedli príklad, ktorý sa nám, alebo našim obchodným partnerom konkrétne stal. Procedúra, ktorú vidíte vpravo je najpoužívanejšou, ktorú využívame aj my.

Kroky procedúry sa môžu líšiť od vášho postupu pri obchodovaní. Našou snahou bolo a je aby ste sa vyhli rizikám a aby sme Vám pomohli k uskutočneniu obchodu.

Pozrite ako je zoradené menu vpravo. Je to určitý druh procedúry, ktorú využívajú obchodníci v EU.

Ďalej │>

 

Rozdelenie procedúr obchodu?

V podstate sa procedúry obchodu dajú rozdeliť do niekoľkých kategórií.

My procedúry delíme na:

1.Procedúry od sprostredkovateľov, ktorí ich majú z nepreverených zdrojov a často aj od ďalších sprostredkovateľov. Poznáte ich podľa viacerých písiem, rôznych farieb a veľkostí "KIKIRIKI štýl". Pečiatky vymyslené, mená neznáme, podpisy prekryté, množstvá astronomické, ceny nižšie ako na burze, dokumenty 5x skenované, väčšina dokumentov vo formáte *.doc atď. Týmto ponukám a dopytom sa nevyhnete, no mali by ste byť schopný ich rozoznať alebo sa skúste na nás obrátiť. Tu sa stretávate s mnohými druhmi snáď i neexistujúcich platobných nástrojov. preto Vám odporúčame byť pri týchto ponukách a dopytoch obozretnými. pretože je tu veľké riziko podvodu, zavádzania, obchádzania, získavania kontaktov na iné účely atď. Najčastejšie nepoužívajú webové stránky na svoju prezentáciu.

2.Procedúry od mandatárov a zástupcov resellerov, distribútorov alebo priamych predávajúcich, či kupujúcich. Takéto procedúry väčšinou kolujú medzi sprostredkovateľmi, ktorí im tieto procedúry upravujú včetne cien, množstiev a pod. Aj keď v menšej miere ako procedúry od sprostredkovateľov (prvý druh procedúr). Väčšinou je vyžadované NCNDA ako prvé, potom ICPO, BCL, RWA a iné. Platobné nástroje sa pri tomto druhu procedúr používajú garanciu (SBLC), Akreditívy, 100% predplatby a pod. Používajú webové stránky na svoju prezentáciu v malej miere.

3.Procedúry od reselerov (Tých ktorí nakupujú zo závodu / rafinérie a pod.) a následne ich predávajú kupujúcim na základe zmlúv s výrobcom rafinériami, spracovateľskými podnikmi - fabrikami, obchodnými reťazcami. Tieto firmy vyžadujú väčšinou ICPO, BCL a NCNDA a pod. Väčšinou sa vedia identifikovať mandátnymi povereniami (mandátny autorizačný list), alebo zmluva o zastúpení, prípadne referencia uvedená na ich webových stránkach. Ako spôsob platby väčšinou používajú (prevoditeľný a neprevoditeľný / deliteľný...) Akreditív, Escrow účet predplatba, hladká platba a pod. Webovú prezentáciu používajú často (skoro vždy).

4.Procedúry, ktoré vypracovali priami predávajúci a priami kupujúci. (Reálne ponuky od priameho dodávateľa. Reálne dopyty od priameho kupujúceho). Väčšina takýchto ponúk / dopytov nekoluje v e-mailoch sprostredkovateľov a sú riešené internými smernicami podnikov, prípadne ich vlastnými softvérami... Spôsob platby sa líši ale väčšinou ide o platbu so zálohou voči podniku/rafinérii, akreditívy a pod. Webovú prezentáciu snáď "povinne" používajú.

Bližšie vieme vysvetliť pri konzultácii alebo sa vieme dohodnúť na zastupovaní Vašej spoločnosti pre EU trh.

Zlá procedúra môže spôsobiť nemalé finančné straty pre obchodníkov, sprostredkovateľov a aj pre investorov! Prostredníctvom koordinácie obchodu sa týmto stratám viete vyhnúť, alebo ich aspoň zmierniť.

*Celá procedúra je sprístupnená jedine pre registrovaných obchodných partnerov

Ďalej │>

 

Ako vyzerá vzorová procedúra obchodu?

Tu je náhľad na procedúru, ako sa bežne posiela v e-maily (link)

Táto procedúra slúži ako informatívna. Ak chcete vytvoriť vzorový dokument teraz, môžete využiť nástroj na vytváranie dokumentov, prostredníctvom ktorého môžete tento dokument vytvoriť za niekoľko minút. Ďalšie kópie, resp. nové dokumenty Vám budú trvať niekoľko sekúnd.

Ako je to možné? Pripravili sme pre Vás nástroj na tvorbu dokumentov online ale hlavne IN TIME, pretože si Vážime čas!

* Momentálne je funkčná "BETA" verzia "Dokumenty OVERENE" a čoskoro budete o tom informovaní. PRIPRAVUJEME!

-------- ĎALŠÍ OBSAH JE SPRÍSTUPNENÝ IBA PRE ------
------ REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV ------

Ďalší krok procedúry │>