Overene je systém, ktorý Vám ušetrí čas a peniaze.
Žiadne fiktívne ponuky/dopyty ale reálny a preverený tovar v sklade.

Systém OVERENE - služby

Systém OVERENE vznikol na základe reálnych skúseností spoločnosti Komodity Online s.r.o., kde sa v praxi ukázala potreba odlíšiť virtuálny obchod od skutočného. Obchod nás naučil používať pravidlo "dôveruj, ale preveruj!" Máme za cieľ umožniť skutočným účastníkom medzinárodného obchodu uskutočňovať efektívnejšie obchodné prípady. Systém OVERENE je vytvorený na to, aby umožnil ľuďom, ktorí sa zúčastňujú medzinárodného obchodu uskutočňovať efektívnejšie obchodné prípady. Nákupno – predajný, neburzový obchodný komoditný systém OVERENE je inovatívny projekt, ktorý dáva možnosť obchodovania efektívnejšie.


Posúdenie obchodného prípadu z hľadiska jeho reálnosti (aplikácie + internet + človek) Preverenie tovaru z hľadiska existencie, dokladov a kvality (aplikácie + internet + človek + firma + certifikácie - laboratórne a pod.)
Preverenie informácii zadaných do systému ako napr. kontaktné údaje, spoločnosti alebo firmy, jej momentálna činnosť... (aplikácie + internet + človek + databázy) Preverenie dokladov o finančnej a platobnej schopnosti (bonita kupujúceho)
Aukčná miestnosť pre predaj skladových zásob preverených v sklade dodávateľa (internet + človek) *pripravujeme Zabezpečenie systému proti zneužitiu údajov: verifikovanie prostredníctvom sms, e-mail a poštou zaslané kódy. Zabezpečovacie prvky stránky: ssl protokol https a mnohé ďalšie bezpečnostné prvky
Vytváranie dokumentov potrebných k uskutočneniu obchodu (online aplikácia „overene – dokumenty“). (internet) *pripravujeme Prístup k dokumentom pre medzinárodný obchod online (človek+internet) *pripravujeme
Podpísanie dokumentu podpisom overene pomocou aplikácie v mobilnom aparáte konateľom spoločnosti, alebo štatudárnym zástupcom (aplikácia + internet + človek)  *pripravujeme
Ľahké ovládanie a intuitívne vyhľadanie potrebných materiálov k obchodu

Dosiahnite viac v obchode s komoditami. V priebehu pár dní môžete pridať do svojho podnikania nový systém, ktorý Vám zmení a hlavne uľahčí prácu a ušetrí Váš čas. Jednoduchým nastavením budete môcť prostredníctvom systému OVERENE nakupovať a predávať komodity online, *vytvárať dokumenty potrebné k obchodu, *prepočítavať výhodnosť ponuky pričom budete pracovať len s overenými ponukami a dopytom. *Aukcia je určená pre náročných a je možné nakupovať s výhodnými podmienkami. Investičná časť systému OVERENE ponúka možnosti investovania do komodít za kontrolovaných podmienok prebiehajúceho obchodu. *Dopravcovia dostávajú možnosť prepravy svojimi vozidlami rovno prostredníctvom objednávky na dopravu. (*=pripravujeme)

Váš zisk môže byť výhodnejší Váš čas môže patriť Vášmu súkromiu
Vaša práca môže byť jednoduchšia Váša spokojnosť môže byť naplnená

Ako chcete začať?

Prejsť k registrácii a vytvoriť účet OVERENE.

Získať informácie prostredníctvom často kladených otázok

Registrácia Časté otázky

 

 

Čas sú peniaze