Overene je systém, ktorý Vám ušetrí čas a peniaze.
Žiadne fiktívne ponuky/dopyty ale reálny a preverený tovar v sklade.

Zabezpečenie systému OVERENE

Zabezpečenie systému OVERENE je našou najvyššou prioritou, pretože si Vážime každého poctivého obchodníka. Aj to je dôvod prečo máme cieľ pre zabezpečenie všetkých dát poskytnutých našimi klientmi.

*Zabezpečenie
*Ochrana
*Preverenie
*Reálnosť
*Dostupnosť
*Spoľahlivosť
*Odbornosť
*Slovensko - Česká spolupráca pri tvorbe systému OVERENE

Zabezpečovacie prvky aplikácie a webu overene.com:

Stránka ako aj aplikácia sú chránené niekoľkými zabezpečovacími prvkami, ktoré chránia údaje poskytnuté do systému proti zneužitiu. Pri vyvíjaní aplikácie boli a sú použité a skombinované zabezpečovacie prvky, ktoré ľudia dobre poznajú a sú s nimi oboznámený, pričom sa však stále opierame o maximálnu bezpečnosť a prínos aplikácie.

1. Stránka overene.com obsahuje zabezpečenie proti zneužitiu údajov certifikát ssl (https)

2. Na tel. číslo dostane SMS s potvrdením registrácie pri prvom prihlásení na stránke.

3. Aplikácia je stiahnuteľná zo zabezpečeného prostredia Google play androidmarket a pod., ktoré majú svoje vlastné zabezpečovacie prvky.

4. Po registrácii na webovej stránke overene.com dostane na svoj mail overovací link, prípadne prihlasovacie údaje nick a heslo.

5. GPS súradnice načítané ako druhý krok po načítaní aplikácie a následne odosielané na server.

6. Práca s aplikáciou app OVERENE bez možnosti úpravy aplikácie - špekulatívne (antivírová ochrana) Hack a pod.

7. Ku všetkým údajom, ktoré sú odosielané prostrednícvtvom app OVERENE je pridaná časová pečiatka a dátum.

8. Šifrovanie celého balíka dokumentov pred odoslaním na server.

9. Dešifrovanie celého balíka a rozbalenie prebieha na serveri.

10. Server je chránený antivírusovou ochranou a proti hackerom štandardnými zabezpečovacími prvkami.

a ďaĺšie,,,

11. Poskytovateľ je registrovaný na úrade na ochranu osobných údajov http://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Odporúčania pre registráciu:

Registráciou do systému OVERENE získavate ako predávajúci a kupujúci možnosti, ktoré Vám pomôžu nakupovať a predávať komodity online. Dopravcovia môžu zadávať svoje prepravné kapacity a získať možnosť prepravy svojimi vozidlami. Investorovi je ponúknutá možnosť umiestnenia voľných finančných prostriedkov do komodít. Sprostredkovateľ má možnosť spolupráce na základe preverenia lojality partnerov a reálnosti ponúk a dopytov za províziu.

Ďalšie dporúčania:

- Registráciu vyplňte poctivo

- Uvádzajte pravdivé údaje

- Prečítajte si obchodné podmienky

Preverenie pri registrácii:

Preverenie registračných údajov je uskutočnené formou niekoľkých overení.

- Notifikácia e-mailom

- SMS notifikácia

- Poštou zaslané ID

Okrem týchto notifikácii sú overované aj ďalšie údaje, ktoré poskytnete. Tieto overovania sú dôležité z pohľadu dôvery medzi vami poskytnutými údajmi a údajmi, ktoré poskytla opačná strana obchodu.

Toto je obchodný portál, prostredníctvom ktorého sa uskutočňujú obchody s komoditami. Na portál sa nedostávajú ponuky a dopyty, ktoré neprešli kontrolou, pretože portál je určený nie pre možnosť inzercie, ale za účelom kúpy a predaja.

Veľa šťastia pri obchodovaní Vám praje Team systému OVERENE.

Ako to funguje? Registrovať